قبل از ثبت نام بخوانید!

همه ی ورودی های مخصوصا ورودی های الزامی باید به صورت صحیح و کامل تکمیل شوند.

برای ثبت نام شما سه گزینه پیش رو دارید!

یا کاربر عادی وبسایت باشید، یا بازاریاب و یا مشاور املاک شوید.

اگر شما به عنوان کاربر عادی در گیلاس هوم ثبت نام کنید، حساب کاربری شما بلافاصله بعد از ثبت نام فعال می شود، اما اگر به عنوان بازاریاب یا مشاور املاک ما ثبت نام کنید حساب کاربری شما باید توسط مدیر بررسی و تایید شود، سپس حساب کاربری تان فعال می باشد.

کاربر عادی و بازاریاب فقط می تواند در روز یک آگهی ثبت کنند، اما مشاور املاک ما در روز تا ده آگهی می تواند ثبت کند

فرم ثبت نام